NÁŠ TÝM
person.png
ONDŘEJ RADIL

ADVOKÁT

STUDIUM
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Fordham Law School v New Yorku – LL.M.

 

ZKUŠENOSTI

Clifford Chance, LL.P.
CTP Invest


SPECIALIZACE
závazkové právo a právo obchodních společností,

právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
čeština, angličtina

person.png
FILIP SCHMIDT

ADVOKÁT

STUDIUM
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Právnická fakulta Technická univerzity v Drážďanech
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

ZKUŠENOSTI

e|n|w|c
Clifford Chance LL.P.
CTP Invest


SPECIALIZACE

právní vztahy k nemovitostem, sporná agenda,

azylové právo

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
čeština, angličtina

person.png
HYNEK RAJSKÝ

ADVOKÁT

STUDIUM
Brno International Business School
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

ZKUŠENOSTI

KPMG
Havel & Holásek
CTP Invest


SPECIALIZACE

závazkové právo a právo obchodních korporací, právní vztahy k nemovitostem (vč. problematiky bytového spoluvlastnictví, bytových družstev), nemovitostní

a korporátní financování vč. zajištění


JAZYKOVÉ ZNALOSTI
čeština, angličtina

bio-female.jpg
EVA HOLÁ

ADVOKÁTKA

STUDIUM

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ZKUŠENOSTI

Organizace pro pomoc uprchlíkům

xxx


SPECIALIZACE

cizinecké právo, správní právo, pracovní právo, ústavní právo a lidská práva (vč. zastupování před ESLP)


JAZYKOVÉ ZNALOSTI
čeština, angličtina

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Omezování práv cizinců v recentním migračním právu In: PÍTROVÁ, L., POMAHAČ, R., SCHEU, H. CH., et al. .Aktuální právní aspekty migrace. Praha: Leges, 2016, 171 s. ISBN 978-80-7502-162-5


Omezování práv cizinců v recentním migračním právu In: PÍTROVÁ, L., POMAHAČ, R., SCHEU, H. CH., et al. .Aktuální právní aspekty migrace. Praha: Leges, 2016, 171 s. ISBN 978-80-7502-162-5

 

a další


 

bio-female.jpg
TEREZA BÁRTOVÁ

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA

STUDIUM

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

výměnný semestrální program na Tel Aviv University 

Výměnný program Erasmus + na Turku University ve Finsku

ZKUŠENOSTI

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Stáž u Evropského soudu pro lidská práva

Stáž u Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky 

Advokátní kanceláře PACOVSKÝ 


SPECIALIZACE

Azylové a migrační právo, správní právo, základní lidská práva se zaměřením na mezinárodní lidskoprávní systém, zastupování před ESLP 


JAZYKOVÉ ZNALOSTI
čeština, angličtina